Zapytanie ofertowe 2018/2/ZAL

Wybór trenerów do przeprowadzenia 2 cykli szkoleń dla nauczycieli w ramach Szkoły Umiejętności Trenerskich.

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY: Nierozstrzygnięte - inne.
OPIS: Zapytanie zostało anulowane ze względu na zmianę pierwszego terminu szkolenia