VI edycja Forum Inicjatyw Lokalnych za nami

Wydarzenie, które otworzył oficjalnie marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin łatwo przedstawić w liczbach: blisko 120 uczestników, 12 seminariów, prezentacja 5 dobrych praktyk z Warmii i Mazur, 4 warsztaty integracyjno-artystyczne i 1 dyskusja „world cafe”. A wszystko to w zaledwie dwa dni, w dwóch niezależnych miejscach.

Tak w skrócie podsumować można kolejną edycję, która odbyła się w dniach 28-29 października w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie oraz Miejscu Inicjatyw Pozytywnych - Kacze Bagno. Jednak Forum to przede wszystkim ludzie: eksperci, trenerzy i lokalni działacze, przedstawiciele organizacji, instytucji i społeczności, animatorzy oraz liderzy społeczni. To przestrzeń do wzajemnej edukacji, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy u źródła i nawiązywania współpracy.

Pierwszy dzień obfitował w „merytoryczne kąski”. Na sali głównej eksperci z całej Polski dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą z zakresu innowacji społecznych (Marianna Sitek-Wróblewska, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych), programów rewitalizacji (Jolanta Woźnicka, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – Łódź), czy trendów w rozwoju aktywności i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (Jarosław Kuba, Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg – Bałtów). Zaplanowane w programie seminaria pozwoliły przyjrzeć się z bliska różnorodnym zagadnieniom z zakresu szeroko pojętej animacji społecznej. Pojawiły się wśród nich nowatorskie w skali województwa tematy obejmujące streetworking (Michał Łebski - Fundacja Human Lex Instytut) czy Silver Sharing, czyli wolontariat osób starszych (Bartłomiej Głuszak - Federacja FOSa). Spotkanie dnia pierwszego zwieńczyły warsztaty artystyczno-integracyjne prowadzone w Miejscu Inicjatyw Pozytywnych Kacze Bagno, do którego przenieśli się uczestnicy Forum.

Drugi dzień otworzył cykl spotkań seminaryjnych, przygotowanych przez specjalistów z naszego województwa, w tym m.in. innowacyjny program wolontariatu (Karol Paszkowski – Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”,  Forum Animatorów Społecznych), coaching w aktywizacji środowiska lokalnego (Kamila Kulpa - Fundacja Psychoedukacyjna „Aspiracje”, Forum Animatorów Społecznych), czy animacja podwórkowa (Marta Urban-Burdalska - Forum Animatorów Społecznych). Całość zamknęła dyskusja stolikowa prowadzona wokół czterech obszarów kluczowych dla działań w środowisku oraz prezentacja dobrych praktyk zrealizowanych w ramach projektu „Aktywne Społeczności Warmii i Mazur”.  

Dzięki Waszemu zaangażowaniu oraz ciepłym słowom po raz kolejny poczuliśmy, że takie spotkania mają głęboki sens. Dziękujemy za udział i mamy nadzieję - do zobaczenia za rok!

Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur zorganizowane zostało w ramach projektów: „Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz „Aktywne Społeczności Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.