Kreatywne wsparcie dla szkół!

Twórcze zajęcia dodatkowe, wyjazdy integracyjne i edukacyjne dla uczniów, szkoła umiejętności trenerskich oraz coachingowych dla nauczycieli, wyposażenie pracowni a także nowoczesny sprzęt - wszystko w pakiecie trafi do szkół w Braniewie oraz Nowym Mieście Lubawskim. A to za sprawą dwóch partnerskich projektów, których liderem będzie Forum Animatorów Społecznych.

W dniu 14 grudnia Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów." Na liście znalazły się dwa projekty złożone przez FAS we współpracy z lokalnymi szkołami. Z początkiem lutego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego ruszy realizacja dwuletniego projektu pn. "WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich", którego koszt całkowity wyniesie 982 476,25 zł. W marcu wystartuje projekt braniewski pn. "Kompetencje i wiedza kluczem do rozwoju" o wartości  629 481,25 zł.

Dla naszego zespołu zaczyna się nowy rozdział w działaniu - SZKOŁO NADCHODZIMY!