Ośmiorniczki dla maluchów

Fundacja Aktywni Razem zrealizowała inicjatywę pn: "Ośmiorniczki"

Kolejna inicjatywa w projekcie "Aktywne Społeczności Warmii i Mazur". Tym razem Fundacja Aktywni Razem zrealizowała inicjatywę pn: "Ośmiorniczki". Projekt był realizowany w dniach 5 - 16 wrzesień. W ramach projektu zostało wytworzonych około 100 ośmiorniczek. Nadrzędnym celem tego projektu było wspieranie maluchów w pierwszych dniach ich życia – macki ośmiorniczek przypominają pępowinę, dzięki czemu wcześniaki są spokojniejsze i nie wyrywają kabli i rurek.
Pobocznym celem było rozwijanie kreatywności, kształtowanie osobowości, rozwijanie zainteresowań, cech woluntarystycznych oraz zaangażowanie osób niepełnosprawnych.
Projekt był realizowany wspólnie w partnerstwie z Warsztatami Terapii Zajęciowych.
W robienie ośmiorniczek byli zaangażowani również osoby niepełnosprawne.
Projekt był relacjonowany przez Radio Barcja "Czerwony Tulipan".
W poniedziałek 19 września wszystkie wytworzone ośmiorniczki zostały przekazane do Powiatowego Szpitala w Kętrzynie na ręce Pani Ordynator Oddziału Dziecięcego.
Inicjatywa ta w przyjazny i miły sposób zainteresowała wszystkich uczestników do kontynuowania w przyszłości podobnych działań. Serdecznie gratulujemy :)