Zapytanie ofertowe 2017/01/BR

Przedmiotem zapytania jest zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów skierowanych do osób będących Uczestnikami projektu pn. „Kompetencje i wiedza kluczem do rozwoju” realizowanego przez Forum Animatorów Społecznych w partnerstwie z Gminą Miasta Braniewa.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres Warszawska 55, 82-300 Elbląg lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną (e-mail: biuro@forumanimatorow.org) do dnia 01.03.2017 r. do godz. 18:00.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

1) Dariusz Ignatowicz – tel. 608 843 437, fax. 55 643 43 12, e-mail: d.ignatowcz@forumanimatorow.org,
2) Maciej Bielawski – tel. 601 707 173, fax. 55 643 43 12, e-mail: m.bielawski@forumanimatorow.org,

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania.


Pliki do pobrania