Pierwsze wyjazdy braniewskiego Gimnazjum nr 2 za nami

W okresie od 20 do 31 marca odbyły się 4 wyjazdowe warsztaty uczniów klas 1-ych do ośrodka Kacze Bagno - Miejsce Inicjatyw Pozytywnych. To pierwsze wyjazdy edukacyjne, które zostały zrealizowane w ramach projektu "Kompetencje i wiedza kluczem do rozwoju".

Ośrodek w Kaczym Bagnie specjalizuje się w innowacyjnych, aktywnych metodach pracy poprzez wspólne działanie z wykorzystaniem edukacji nieformalnej, artyzmu, pracy grupowej. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach m.in. tańca z ogniem, szczudlarskich, pieczenia chleba, gry na bębnach afrykańskich. Jesteśmy pewni, że wszystkim się podobało!

Dowodem na to jest załączona fotografia - uczniowie kl. 1B napisali piosenkę o Kaczym Bagnie.

Projekt „Kompetencje i wiedza kluczem do rozwoju” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.