Twórczy nauczyciele. Innowacyjna edukacja.

Nowomiejscy nauczyciele ukończyli Szkołę Umiejętności Trenerskich w ramach projektu WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich.

SZUTR, czyli Szkoła Umiejętności Trenerskich jest programem szkoleniowym, który daje narzędzia do prowadzenia lekcji i zajęć z uwzględnieniem aktywnych form nauczania, wychodząc przy tym naprzeciw nowym trendom i zmianom w edukacji. Koncepcja Szkoły powstała w oparciu o pragnienie, aby Ci którzy chcą pracować z młodzieżą skutecznie i aktywnie robili to w najlepszy możliwy sposób. Dlatego nie tylko skupiamy się na przekazaniu wiedzy i narzędzi do pracy z drugim człowiekiem czy grupą, ale również odpowiedniego podejścia do potrzeb i możliwości młodego człowieka.

W ramach ​trzech dwudniowych sesji szkoleniowych, które obejmowały łącznie 48 godzin zajęć dydaktycznych, nauczyciele zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu:

- planowania zajęć z uczniami z uwzględnieniem aktywnych form pracy z grupą,

- efektywnego nauczania z uwzględnieniem procesów zachodzących w grupie,

- identyfikacji stylów uczenia się i warunków do uczenia przez doświadczenie,

- synergii w edukacji młodzieży,

- metod aktywnych jako narzędzi do interdyscyplinarnego nauczania,

- podstawowych technik komunikacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Na szkoleniach zaprojektowanych w konwencji minimum teorii, maksimum praktyki uczestnicy przeszli drogę od zadań związanych z tematyką zjazdów, aż po niezliczone symulacje, eksperymenty i dyskusje. Mieli okazję zainspirować się dzięki zajęciom, a także sprawdzić nowo nabyte kompetencje prowadząc fragmenty zajęć w parach trenerskich, otrzymywać konstruktywne i rozwijające informacje zwrotne. Następnie poprowadzą takie zajęcia w swoich szkołach. Szkolenia były prowadzone przez doświadczonych trenerów skupionych w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Stowarzyszeniu Forum Animatorów Społecznych, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Programie Erasmus+, posiadających doświadczenie w pracy trenerskiej, coachingu skoncentrowanym na rozwiązaniach oraz w pracy z młodzieżą, aktywnie zajmujących się edukacją nieformalną.

 

Projekt „WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.