Zrob coś dla siebie!

Spotkania ze specjalistami, szkoła dla rodziców, wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i działania w Klubach Sąsiedzkich prowadzonych przez animatorów. To wszystko czeka na chętnych elblążan, którzy zdecydują się wziąć udział w projekcie „Aktywny Elbląg”. Rekrutacja trwa do 28 maja!

Działania projektu skierowanego do mieszkańców Elbląga zakładają wielokierunkowy rozwój oraz wsparcie zarówno osób indywidualnych, jak i środowisk lokalnych. Realizatorzy zapraszają do udziału m.in. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej bądź Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osoby niepełnosprawne, a także członków gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby niesamodzielne, które z różnych względów potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To dla nich przewidziano dwanaście miesięcy wsparcia dostosowanego do ich potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Uczestnicy projektu mogą korzystać z poradnictwa specjalistycznego m.in. prawnego, mediacyjnego, finansowego (budżet domowy, zobowiązania pożyczkowe i kredyty), doradztwa personalnego, spotkań indywidualnych z psychologiem oraz wsparcia opiekuna uczestników. W ramach rocznego programu przewidziano warsztaty dla rodziców, a także warsztaty i konsultacje zawodowe oraz wyjazdy integracyjno-edukacyjne. Ponadto w projekcie prowadzone są działania dodatkowe w ramach Klubów Sąsiedzkich, które mieściły się będą w trzech dzielnicach Elbląga. Do współpracy w projekcie przystąpiły bowiem Spółdzielnie Mieszkaniowe, które czują potrzebę wzmacniania kapitału lokalnego i wspierania mieszkańców. Od początku maja swoje działania rozpoczną animatorzy Klubów Sąsiedzkich na Zawadzie (SM Zakrzewo), Nad Jarem (SM Nad Jarem) oraz na Warszawskim Przedmieściu (SM Zrzeszeni). W ich programie mogą znaleźć się mogą m.in zajęcia klubu młodzieżowego, koła gospodyń miejskich, twórcze zajęcia dla dzieci i całych rodzin, inicjatywy podwórkowe oraz pikniki sąsiedzkie. Wszystko zależy od potrzeb i pomysłów uczestników oraz mieszkańców.

Jak zgłosić chęć udziału w projekcie?
Osoby zainteresowane udziałem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w biurze projektu przy ulicy Warszawskiej 55, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00, bądź w sekretariatach poszczególnych Spółdzielni Mieszkaniowych. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numer  795 050 384 lub e-mailowego:
biuro@forumanimatorow.org. 


Pliki do pobrania