Organizacjo - rozwiń skrzydła!

Rozpoczynamy rekrutację 30 organizacji pozarządowych z woj. warmińsko-mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, chętnych do podnoszenia własnego potencjału rozwojowego, ludzkiego i operacyjnego. Wspólnie zadbamy o wzmacnianie ich roli oraz intensywności i jakości działania w środowiskach lokalnych.

Reprezentujesz organizację działającą na terenach wiejskich (nie jest to wymóg konieczny), szukasz inspiracji, potrzebujesz wsparcia, szukasz nowych możliwości rozwoju, chcesz nabyć nowe umiejętności czy też chcesz, by twoja organizacja lepiej się rozwijała? Nie zastanawiaj się dłużej - rekrutacja trwa do końca lipca. Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych zaprasza do udziału w projekcie „Rozwiń skrzydła” realizowanego ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach projektu Twoja organizacja oraz jej członkowie mogą wziąć udział w następujących działaniach:

AKADEMIA ROZWOJU LOKALNEGO
Pięcio-sesyjny cykl edukacyjny dla liderów i członków organizacji pozarządowych z województwa. Akademia  umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania społeczności lokalnych, diagnozowania problemów i potrzeb, aktywizowania i mobilizowania do działania mieszkańców, tworzenia sieci współpracy - koalicji i partnerstw lokalnych, projektowania zmiany społecznej, realizacji inicjatyw rozwoju  lokalnego. Kładzie duży nacisk na partycypację obywatelską i włączanie społeczności lokalnej w procesy decyzyjne.
Terminy sesji :
I. 14-16.09.2018
II. 28-30.09.2018
III. 19-21.10.2018
IV. 09-11.11.2018
V. 30.11-1/2.12.2018

By uczestnikom Akademii pokazać w praktyce, jakimi metodami pracujemy i jak działają ośrodki  edukacji  nieformalnej,  jedna z sesji odbędzie się w Ośrodku integracyjno-szkoleniowym „Dobra Siła” w Starych Juchach, a druga w Miejscu Inicjatyw Pozytywnych - Kacze Bagno koło Nowego Miasta Lubawskiego. 

SZKOLENIA TEMATYCZNE
I. Public-relations i media społecznościowe w organizacjach pozarządowych.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają możliwości mediów społecznościowych, zasady dbania o dobry wizerunek organizacji i kształtowania relacji publicznych, tworzenie koalicji, partnerstw, sieci.
II. Zarządzanie sobą w czasie.
Garść niezbędnej wiedzy dla skutecznych liderów NGO, którzy łącząc wiele funkcji i zadań każdego dnia, muszą znać zasady organizacji pracy, planowania działań w czasie oraz realizacji celów. Wszystkie 2 szkolenia będą prowadzone metodami aktywnymi przez doświadczonych trenerów.

FORUM INICJATYW LOKALNYCH
Forum, które w tym roku odbędzie się w dniach 11-13 października, to spotkanie dla przedstawicieli NGO, uczestników projektu, animatorów oraz zaproszonych gości (wybrane Departamenty Urzędu Marszałkowskiego, Lokalne Grupy Działania itp.). To swoista platforma wymiany doświadczeń, dzielenia się swoimi  spostrzeżeniami i problemami, a także chwalenia się tym, co nam wychodzi i zachęcania innych, by nie bali się iść swoją drogą. Podczas forum zaprezentujemy  ciekawe przykłady zarządzania organizacjami pozarządowymi, dobre praktyki w postaci rozwiązań technologicznych i narzędzi wykorzystywanych przez organizacje do skutecznego zarządzania. Będzie można również posłuchać o korzyściach płynących ze współpracy  JST i NGO.
 

WEBINARIA
To nowy sposób na przekazywanie wiedzy w pigułce. Czas oraz odległości nie jednokrotnie utrudniają nam zdobywanie wiedzy, a webinarium to sposób, by bez wychodzenia z domu  podnosić swoją wiedzę oraz kompetencje. Podczas webinariów poruszymy między innymi tematykę prawnych  i księgowych aspektów działania organizacji, zaś uczestnicy projektu będą mieli wpływ na tematy poruszane podczas tych spotkań.

KONKURS INICJATYW ROZWOJU LOKALNEGO
Każdą nabytą wiedzę trzeba podeprzeć działaniem w praktyce, dlatego w ramach projektu ogłoszony zostanie konkurs mini-grantów dla organizacji uczestniczących, który wyłoni 10 najlepszych inicjatyw promujących model rozwoju lokalnego, partycypacji społecznej, poczuciu sprawstwa i zaangażowania mieszkańców. Inicjatywy mają wzmacniać zdolności organizacyjne, angażować członków i wolontariuszy, podnosić profesjonalizm, a także zwiększać liczbę partnerów lokalnych. Dodatkowo premiowane będą inicjatywy odnoszące się do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Łączna pula środków przeznaczonych na konkurs to 20 tys. złotych, zaś wkład własny na poziomie min. 50% uwzględniać może pracę wolontariuszy, zasoby własne organizacji/społeczności oraz pozyskane środki od instytucji i przedsiębiorców lokalnych.


Przez cały okres realizacji działań z organizacjami uczestniczącymi w projekcie pracował będzie animator odpowiedzialny za bezpośredni kontakt, pomoc w identyfikowaniu ich potrzeb, wskazywanie możliwości rozwoju oraz zachęcanie do współpracy w ramach tworzonej sieci.

Jeśli zainteresowało Cię którekolwiek działanie to jest to projekt dla Ciebie i Twojej organizacji!
Zgłoś się już dziś - zapoznaj się z regulaminem, wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij go do nas.

Skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego prześlij do 28.09.2018 roku na e-mail: biuro@forumanimatorow.org, zaś oryginał drogą tradycyjną na adres  Forum Animatorów Społecznych, ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg.


Pliki do pobrania