Zapytanie ofertowe 2018/3/ZAL

Wybór trenerów do przeprowadzenia cyklu szkoleń dla nauczycieli w ramach Szkoły Umiejętności Coachingowych.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY: Nierozstrzygnięte - inne.
OPIS: Zapytanie zostało unieważnione z powodu zmiany zapisów dotyczących wymogów stawianych wykonawcom.