VI Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur 2016. Mottem przewodnim tegorocznego Forum jest słowo “aktywność” we wszystkich możliwych formach. Spotkanie będzie przestrzenią do dyskusji, wymiany doświadczeń i edukacji w obszarze aktywności jednostek, grup, społeczności, organizacji a także instytucji - zarówno tych działających na obszarach wiejskich, jak i w małych miasteczkach czy miastach.

Wachlarz tematów ujętych w programie VI edycji Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur jest bardzo szeroki. Wśród proponowanych seminariów znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące różnorodnych form wolontariatu, rewitalizacji społecznej,  streetworkingu, wsparcia i coachingu w aktywizacji społecznej czy regrantingu. Wszystko dlatego, że aktywność społeczna związana jest każdorazowo z różnorodnymi polami działania. Spotkanie reprezentantów z całego województwa, które jest każdorazowo polem do wzajemnej edukacji, wspierania w działaniu i  nawiązywania współpracy odbędzie się w dniach 28-29 października br. w Olsztynie oraz Miejscu Inicjatyw Pozytywnych – Kacze Bagno. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 19 października 2016. Do udziału w Forum zapraszamy animatorów, liderów, eduaktorów oraz osoby zainteresowane tematyką, które zgłoszą swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego. Wszystkich Państwa zachęcamy do promowania wydarzenia w swojej okolicy, wśród instytucji, organizacji, społeczności, które mogą być zainteresowane wzięciem udziału.

Udział w Forum jest bezpłatny. FIL rozpoczyna się o godz. 9.00 rejestracją uczestników (rozpoczęcie godz. 10.00). Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie oraz materiały – szczegóły w programie. Wymagane jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa. Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (znajdą je Państwo w załączonych dokumentach) do dnia 19.10.2016 na adres e-mail: fas.stowarzyszenie@gmail.com, faksem (55) 643 43 12 bądź pocztą na adres Forum Animatorów Społecznych, ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg (decyduje data wpływu).
 

Ważne Terminy:
7-19.10.2016 / nabór formularzy zgłoszeniowych do godz. 12.00
24.10.2016 / informacja o zakwalifikowaniu i potwierdzenie udziału
26.10.2015 / sporządzenie ostatecznej listy uczestników
28-29.10.2016 / VI Forum Inicjatyw Lokalnych 2016

Zapraszamy serdecznie!
W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 608 843 437,
fas.stowarzyszenie@gmail.com

Organizatorem VI edycji FIL jest Forum Animatorów Społecznych.

Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur organizowane jest w ramach projektów: „Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz „Aktywne społeczności Warmii i Mazur” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


Pliki do pobrania