Zatrudnimy osobę do doraźnej opieki nad dziećmi do lat 7 oraz nad osobami zależnymi.

Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych poszukuje osób do doraźnej opieki nad dziećmi do lat 7 oraz nad osobami zależnymi w projekcie „Aktywny Elbląg” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania formalne:

a) co najmniej roczne doświadczenie na wyżej wymienionym stanowisku,

b) dodatkowym atutem będzie ukończona (lub w trakcie realizacji) szkoła/kurs kierunkowy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) pełnienie opieki w wyznaczonym czasie i godzinach w zakresie ustalonym z osobą wspierającą rodzinę koordynującą udział uczestników w projekcie;

b) prowadzenie ewidencji czasu pracy zgodnie z obowiązującą dokumentacją, regulaminami oraz wytycznymi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

b) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych

W aplikacji należy umieścić oświadczenie „Zgadzam się na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę” oraz klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. w celach związanych z rekrutacją.”

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie rozliczana godzinowo na podstawie ewidencji. Średnio 40 godzin miesięcznie.
Proponowana stawka 20,00 złotych brutto/brutto za godzinę pracy.

Specyfika projektu zakłada zaangażowanie zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych, w zależności od możliwości i potrzeb uczestników - sporadycznie także w weekendy. Istnieje możliwość zatrudnienia kilku osób.

Miejsce wykonywania zatrudnienia:
Ustalane na bieżąco w zależności od potrzeb uczestników projektu, ze szczególnym uwzględnieniem biura Stowarzyszenia Forum Animatorów Społecznych, ul. Warszawska 55 w Elblągu oraz czterech lokalizacji dzielnicowych na terenie miasta Elbląga (Zawada, Nad Jarem, Warszawskie Przedmieście - osiedle za Politechniką, Centrum - ul. Związku Jaszczurczego).

Okres zatrudnienia:
Projekt „Aktywny Elbląg” realizowany będzie do dnia 31 marca 2020 roku.

Sposób i miejsce składania ofert:
Osobiście w biurze Stowarzyszenia, ul. Warszawska 55 w godzinach 8.00-16.00.
Listownie na adres Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych, ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg lub pocztą elektroniczną na adres: elblag.aktywny@gmail.com

Termin składania ofert: do dnia 26.10.2018 do godz. 15.00

Osoba do kontaktu: Anna Łebek-Obrycka, tel. 572 538 170

 

Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych z siedzibą w Kurzętniku 13-306, Wybudowanie 4, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r, Nr 101 , poz. 926 informuje, że administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/ Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych z siedzibą w Kurzętniku 13-306, Wybudowanie 4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.