Rozstrzygnięcie: wybór trenerów do przeprowadzenia cyklu szkoleń dla nauczycieli w ramach Szkoły Umiejętności Coachingowych.

Informacja o wybranym wykonawcy:

Nierozstrzygnięte - inne.

Nr postępowania: 2018/6/ZAL