Trwa rekrutacja do 21 Szkoły Trenerskiej

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych zaprasza do edukacyjnej podróży połączonej z pracą nad sobą i zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Chcesz prowadzić skuteczne i atrakcyjne szkolenia, przekazywać swoją wiedzę innym?
Twoją pasją jest uczenie innych – młodzieży, dorosłych, seniorów? Doceniasz różnorodność?
Jesteś związany/związana z sektorem obywatelskim, działasz społecznie?
Ważne są dla Ciebie podmiotowość uczestników, inicjowanie i wspieranie zmiany społecznej?

Szkoła Trenerska jest intensywnym procesem rozwojowym zarówno na poziomie merytorycznym, jak i osobistym. Założenia edukacyjne i program szkoły zawierają kluczowe elementy niezbędne do rozwoju trenerskiego – łączą podejście psychologiczne (stawiające na relacje międzyludzkie i proces grupowy) z podejściem charakterystycznym dla szkoleń z zakresu zarządzania (określone cele, jasna struktura). Udział w szkole wiąże się nie tylko z obecnością na zajęciach, ale też przygotowaniem między sesjami i intensywnym doświadczaniem siebie w pracy z grupą. 

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę organizatora:
REKRUTACJA - 21 Szkoła Trenerska