Kwietne Więcki

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Więcki Razem zorganizowało kolejne ciekawe działanie w ramach projektu „Aktywne społeczności Warmii i Mazur”. Inicjatywa pn. "Ukwiecone Więcki" pobudziła lokalną aktywność i ożywiła przestrzeń.

W toku jej realizacji został zorganizowany konkurs na najestetyczniejszą posesję w sołectwie Więcki. Na początku maja ogłoszono regulamin tego konkursu. Od wiosny mieszkańcy sołectwa dbali o własne posesje. Podczas przebudowy drogi wojewódzkiej biegnącej przez Więcki wiele posesji zmieniło swoje granice, rozebrano niektóre ogrodzenia, w miejscu rabatek kwiatowych powstał chodnik dla pieszych. Właściciele działek przylegających do drogi mieli więc najwięcej pracy. W ostatnim czasie powstały tu nowe ogrodzenia i przydomowe ogródki kwiatowe. W ostatnim tygodniu sierpnia jury złożone z osób spoza Więcek wybrało 10 najładniejszych posesji. We wrześniu zostały przyznane wyróżnienia i nagrody specjalne. Dzięki inicjatywie miejscowość cieszy oko nie tylko mieszkańców, jak i gości.