FAScynaci - kompas życia

Chcesz odnaleźć w sobie ukryte moce? Poznać ciekawych ludzi i wraz z nimi wspólnie tworzyć, działać, spędzać czas? A może po prostu pogadać i być wysłuchanym? Forum Animatorów Społecznych zaprasza do projektu „FAS-scynaci – kompas życia”, który skierowany jest do młodzieży.

Celem projektu jest wzmocnienie młodzieży w zakresie kompetencji społecznych, pewności siebie, kreatywności, sprawczości, pracy zespołowej, upodmiotowienia oraz radzenia sobie z różnymi trudnościami.

 

Dla kogo projekt?

Do projektu zapraszamy młodzież w wieku 15-21 lat z Elbląga i pow. elbląskiego, posiadająca trudności w tym m.in: wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków socjoterapeutycznych, podopiecznych poradni terapeutycznych, profilaktyki i terapii uzależnień, młodzież posiadająca problemy w nauce, osoby wychowujące się w rodzinach posiadających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające ją, osoby wychowującą się w rodzinach korzystających ze świadczeń opieki społecznej, młodzież z lekkim stopniem niepełnosprawności fizycznej i zaburzeniami psychicznymi oraz młodzież wobec których zastosowano środki zapobiegawcze, zwalczania demoralizacji i przestępczości.

 

Co oferuje projekt:

 

 

 

 

 

 

 

W całej ścieżce uczestnikom będą towarzyszyć Animatorzy Procesu Grupowego, którzy będą młodzież słuchać, motywować i wspierać.

 

Rezultaty projektu to wsparcie 22 uczestników, wzmocnienie ich i upodmiotowienie, a także:

 

 

Czas realizacji projektu: 4 styczeń 2021 – 4 maj 2022

Miejsce realizacji: Biuro projektu Forum Animatorów Społecznych - Warszawska 55, Elbląg

 

 

Realizatorem projektu jest przez Forum Animatorów Społecznych. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

Jak zgłosić chęć udziału w projekcie?
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numer  793 009 027, 795 050 384 lub e-mailowego: z.wrzos@forumanimatorow.org

A jeżeli nie jesteś zdecydowany możesz przyjść na warsztaty i sprawdzić jak będziesz się z nami czuł. Warsztaty są za darmo tylko trzeba się zgłosić https://tiny.pl/rpfmr

Wzorzenie ciała - 18.02 /czwartek/, godz. 17:00 - 18:30, ul. Warszawska 55
 
 
 
 
Zróbmy ogień - 3.03 /środa/, godz. 17:00 - 18:30, Bażantarnia

 

 

Projekt "FAS-cynaci – kompas życia” realizowany jest  z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG w kwocie 67 500 EURO.