Aktywny Elbląg

Wsparcie osób indywidualnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, praca z rodziną, prowadzenie dzielnicowych Klubów Sąsiedzkich, aktywizacja środowiska lokalnego i integracja uczestników projektu oraz mieszkańców.

POTRZEBUJESZ WSPRACIA?
CHCESZ ZROBIĆ COŚ DLA SIEBIE?
PLANUJESZ ROZPOCZĄĆ AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ?


WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE „AKTYWNY ELBLĄG”
Co proponujemy:

·         wsparcie dla osób indywidualnych m.in. poradnictwo prawne, mediacyjne, psychologiczne

·         warsztaty zawodowe i indywidualne konsultacje z doradcą

·         spotkania edukacyjne w ramach Szkoły dla Rodziców

·         warsztaty rozwoju osobistego

·         spotkania z ekspertami i warsztaty ze specjalistami

·         twórcze zajęcia dla dzieci, młodzieży i całych rodzin w ramach Klubów Sąsiedzkich

·         realizację inicjatyw sąsiedzkich, ogrodów społecznych, pikników lokalnych

·         wyjazdy rodzinne

Każda osoba objęta zostanie naszą opieką przez min. 12 miesięcy.

GDZIE BĘDZIEMY DZIAŁAĆ?
Projekt realizowany będzie w trzech lokalizacjach na terenie miasta Elbląga:
osiedle „Nad Jarem”, tel. 512 571 043
dzielnica Zawada, tel. 512 571 049
oraz Centrum - Wschód (Warszawskie Przedmieście), tel. 512 571 044.
W projekcie mogą brać udział osoby z terenu całego miasta.
 

ZGŁOŚ SIĘ!
Dla kogo działamy:

Do projektu zapraszamy m.in. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej bądź Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osoby niepełnosprawne, a także członków gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, a także osoby niesamodzielne, które z różnych względów potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Do projektu możemy rekrutować całe rodziny bez ograniczeń wiekowych.
I tura rekrutacyjna trwa do 30 czerwca 2018 roku
II tura rekrutacyjna: luty-marzec 2019 roku

BIURO PROJEKTU:
Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych
ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg
koordynator projektu: Anna Łebek-Obrycka, tel. 795 050 384, e-mail: aktywny.elblag@gmail.com

Kluby Sąsiedzkie nadzoruje Spółdzielnia Socjalna IDEA.