VI Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur. Eksperci odc.3

Czym jest rewitalizacja? Jak warto ją przeprowadzać? Kiedy i jak angażować społeczność? Czy warto robić to wspólnie z ludźmi? O rewitalizacji w ramach Forum opowie Jolanta Woźnicka z Centrum OPUS z Łodzi.

To nie tylko ekspertka z zakresu animacji lokalnej, pozyskiwania funduszy i budowania partnerstw, ale też współtwórczyni Centrum OPUS od kilku lat zaangażowana m.in. w rewitalizację społeczną w Łodzi. To certyfikowana trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych III stopnia (superwizorka). Z urodzenia edukatorka i animatorka. Z wykształcenia polonistka, absolwentka Studium Ekonomii Społecznej na AE w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Superwizji, Współpracy i Animacji Środowiskowej na Uniwersytecie Gdańskim. Od początku swojej drogi zawodowej związana z sektorem pozarządowym.

Co robi w kontekście rewitalizacji? Więcej informacji tutaj:
http://www.opus.org.pl/rewitalizacja

O rewitalizacji opowie w ramach pierwszego dnia VI edycji Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur:
1. Pobudzanie aktywności mieszkańców miast z wykorzystaniem programów rewitalizacyjnych. (wystąpienie, dzień I)
2. Jak ożywiać obszary i dzielnice zdegradowane w miastach - sprawdzone pomysły działań z zakresu rewitalizacji społecznej. (seminarium, dzień I)