Zaktywizowani rodzice - szczęśliwe dzieci - subregion elbląski

Forum Animatorów Społecznych z siedzibą w Kurzętniku (13-306), ul. Wybudowanie 4 w partnerstwie z Ośrodkiem Szkoleniowym MAXIMUS Tomasz Brzeski z siedzibą w Pile (64-920), ul. Drzymały 8/2 oraz Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920) ul. Różana Droga zaprasza do udziału w Projekcie „Zaktywizowni rodzice – szczęśliwe dzieci – subregion elbląski” nr RPWM.10.04.00-28-0106/22 realizowanym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego z subregionu elbląskiego tj. na terenie powiatów: elbląskiego, braniewskiego, miasta Elbląg, działdowskiego, ostródzkiego, nowomiejskiego lub iławskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy, Działanie RPWM.10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w sekcji: Oferta - Inicjatywy oraz na stronie projektu

Strona internetowa projektu (https://romaniszyn.com.pl/projekty-ue/7287-2/