Zatrudnimy "dyrektora" biura w Elblągu.

Poszukujemy człowieka do zadań specjalnych z MOCĄ OGARNIANIA.

Wymagania formalne:

a) wykształcenie wyższe bądź podyplomowe - mile widziane na kierunku zarządzanie, ekonomia, marketing;
b) 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
c) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
d) prawo jazdy kat. B;
e) dodatkowym atutem będą ukończone kursy z zarządzania projektami bądź zespołami, kadr, księgowości, marketingu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) organizacja sprawnej pracy biura poprzez tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu;
b) zaangażowanie w zarządzanie personelem (polityka kadrowa);
c) zaangażowanie w tworzenie i realizację planów organizacyjnych Stowarzyszenia, wdrażanie ich realizacji w życie oraz monitorowanie działań;
d) nadzór zaopatrzenia biura oraz zatwierdzenie wydatków na niezbędne materiały biurowe; urządzenia i wyposażenie;
e) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi regulaminami oraz wytycznymi, w tym monitorowanie i koordynowanie obiegu dokumentów;
f) współpraca z Zarządem Stowarzyszenia oraz pracownikami realizowanych projektów, a także jego członkami oraz partnerami;
g) reprezentowanie Stowarzyszenia, prowadzenie spotkań, nawiązywanie współpracy projektowej i biznesowej;
h) zaangażowanie w działania Stowarzyszenia realizowane na rzecz jego członków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, wraz z krótkim listem motywacyjnym prezentującym najmocniejsze kompetencje i umiejętności;
b) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych

W aplikacji należy umieścić oświadczenie „Zgadzam się na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę” oraz klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. w celach związanych z rekrutacją.”

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę - m.in. 1/2 etatu.
Specyfika projektu zakłada zaangażowanie zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych, w zależności od potrzeb biura - sporadycznie także w weekendy.
Wynagrodzenie uzależnione będzie od posiadanych kompetencji oraz doświadczenia zawodowego.

Miejsce wykonywania zatrudnienia:
Biuro Stowarzyszenia Forum Animatorów Społecznych, ul. Warszawska 55 w Elblągu.

Sposób i miejsce składania ofert:
Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV i listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres: biuro@forumanimatorow.org

Termin składania ofert: do dnia 22.02.2019 do godz. 12:00

Osoba do kontaktu: Dariusz Ignatowicz, tel. 608 843 437

 

Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych z siedzibą w Kurzętniku 13-306, Wybudowanie 4, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r, Nr 101 , poz. 926 informuje, że administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/ Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych z siedzibą w Kurzętniku 13-306, Wybudowanie 4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.