Dołącz do ekipy "Aktywnego Zawodzia".

Trwa rekrutacja na stanowisko "psychologa" w projekcie „Aktywne Zawodzie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych poszukuje wrażliwej, samodzielnej i odpowiedzialnej osoby na stanowisku psycholog do duetu wspierającego uczestników w projekcie „Aktywne Zawodzie”.

Wymagania formalne:
a) wykształcenie wyższe bądź podyplomowe na kierunku psychologia,
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
c) dodatkowym atutem będzie ukończona (lub w trakcie procesu certyfikacji) szkoła/kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) wstępna diagnoza oraz zaangażowanie w rekrutację uczestników projektu,
b) zaangażowanie w tworzenie i realizację planów wsparcia uczestników oraz założonych w projekcie wskaźników i rezultatów działań,
c) prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych dla uczestników projektu,
d) współpraca z pracownikami projektu „Aktywny Elbląg”, w tym w szczególności z koordynatorem oraz osobą wspierającą rodzinę,
e) zaangażowanie w działania otwarte prowadzone w ramach projektu, w tym m.in. inicjatywy sąsiedzkie czy pikniki rodzinne,
f) prowadzenie dokumentacji dot. uczestników projektu zgodnie z obowiązującą dokumentacją, regulaminami oraz wytycznymi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
b) oświadczenie zawierające aktualną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę - 1/4 etatu. Specyfika projektu zakłada zaangażowanie zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych, w zależności od możliwości i potrzeb uczestników - sporadycznie także w weekendy.

Miejsce wykonywania zatrudnienia:
Siedziba Domu Sąsiedzkiego na Zawodziu oraz biuro Stowarzyszenia Forum Animatorów Społecznych, ul. Warszawska 55 w Elblągu.

Okres zatrudnienia:
Projekt „Aktywne Zawodzie” realizowany będzie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Sposób i miejsce składania ofert:
Osobiście w biurze Stowarzyszenia, ul. Warszawska 55 w godzinach 8.00-16.00.
Listownie na adres Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych, ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@forumanimatorow.org

Termin składania ofert: do dnia 30.08.2019 do godz. 16.00

Osoba do kontaktu: Anna Łebek-Obrycka, tel. 572 538 170Więcej informacji o prowadzonych działaniach na profilu FB projektu: https://www.facebook.com/Aktywne-Zawodzie-1634947966835889