VIII Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII edycji Forum Inicjatyw Lokalnych 2019 pod hasłem: „Społeczności lokalne, aktywne, twórcze i przedsiębiorcze...”

Spotkanie będzie przestrzenią do dyskusji, wymiany doświadczeń i edukacji w obszarze aktywności jednostek, grup, społeczności, organizacji, a także instytucji - zarówno tych działających na obszarach wiejskich, jak i w małych miasteczkach czy miastach. Konferencja rozpoczynająca to blok z dużą dawką informacji dla organizacji pozarządowych a także dla Kół Gospodyń Wiejskich. Prelegenci przedstawią różne możliwości działań a także sposoby ich finansowania zwłaszcza z wykorzystaniem środków w ramach FIO 2020. Przedstawiciel Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej przedstawi poradnik dla KGW opracowany w ramach projektu „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Podczas warsztatów zaprezentujemy jak PES mogą wykorzystać tradycję do działań sprzyjających rozwojowi działalności odpłatnej czy też gospodarczej.  Każdy z uczestników będzie miał możliwość sprawdzenia swoich umiejętności podczas warsztatu, który wybierze. Będzie to okazja do wykonania Mikołajkowego prezentu dla naszych bliskich. Zaś drugi dzień to ogromna dawka wiedzy  niezbędna dla każdej organizacji w dobie wszech obecnych mediów społecznych i potrzeby skutecznego dotarcia do klientów.


Forum Inicjatyw Lokalnych odbędzie się w dniach 6 - 7 grudnia 2019 roku w Elblągu.

W celu zgłoszenia się na Forum Inicjatyw Lokalnych prosimy wypełnić formularz dostępny pod adresem:

https://forms.gle/6uU4mK5preBDodop9  

Udział w Forum Inicjatyw Lokalnych jest bezpłatny, realizowany w ramach projektu "Laboratorium Animacji Społecznej" realizowanego przez Forum Animatorów Społecznych i  współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020” oraz w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" realizowany przez stowarzyszenie ESWIP i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 24 listopada 2019 roku. Do udziału w Forum zapraszamy przedstawicieli  NGO, KGW, OSP, instytucji współpracujących z organizacjami,  animatorów, liderów, edukatorów oraz osoby zainteresowane tematyką, które zgłoszą swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego. Wszystkich Państwa zachęcamy do promowania wydarzenia w swojej okolicy, wśród instytucji, organizacji, społeczności, które mogą być zainteresowane wzięciem w nim udziału.

Pełny program Forum dostępny do pobrania na dole strony.

 


Pliki do pobrania