EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój

Forum Animatorów Społecznych w partnerstwie z Gminą Miasto Zalewo realizuje projekt „EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, kreatywności, inicjatywności i pracy zespołowej wśród 479 uczniów ze szkół gminy Zalewo tj: SP Barty, ZS Boreczno, ZS Dobrzyki, ZS Zalewo oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji 35 nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych poprzez umiejętności trenerskie i 40 rodziców w zakresie wspierania dziecka w nauce, rozwijaniu pasji, kontakcie z rówieśnikami.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia wyrównawcze, rozwijające, kółka zainteresowań, trening kompetencji kluczowych dla uczniów, szkolenia trenerskie i coachingowe dla nauczycieli oraz warsztaty dla rodziców podnoszące ich kompetencje wychowawcze i poprawiające komunikację z dziećmi. Placówki szkolne objęte projektem zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć oraz inne pomoce dydaktyczne.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2018-30.06.2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 694 507,13 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.