MŁODZI - GENIALNI. Innowacyjna edukacja w Gminie Orneta

„MŁODZI - GENIALNI. Innowacyjna edukacja w Gminie Orneta” to projekt realizowany przez Forum Animatorów Społecznych w partnerstwie z Gminą Miasto Orneta.

Celem projektu jest kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw i umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej wśród 674 uczniów czterech szkół z terenu Miasta i Gminy Orneta - SP w Bażynach, SP w Mingajnach, SP nr 4 w Ornecie i SP nr 1 w Ornecie oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji 64 nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych poprzez umiejętności trenerskie i 60 rodziców w zakresie wspierania dziecka w nauce, rozwijaniu pasji, kontakcie z rówieśnikami, radzeniu sobie z trudnościami i emocjami.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane szkolne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające, wyjazdy naukowo-edukacyjne, trening kompetencji i umiejętności dla uczniów oraz zajęcia dla rodziców - „Jak wspierać dzieci w pokonywaniu trudności” i "Nastolatek w domu" - zajęcia edukacyjne dla nauczycieli - Szkoła Umiejętności Trenerskich, Szkoła Umiejętności Coachingowych, Szkoła Kompetencji Wychowawczych i Trener Kreatywnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży.

 

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2018-30.06.2020. 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 672 879,95 PLN

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.