Laboratorium Animacji Społecznej

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku rozpoczęły się działania projektu, którego liderem jest Forum Animatorów Społecznych. Działania projektowe realizowane będą w okresie 01.04.2019 r. – 31.11.2020 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie animacji lokalnej grupy animatorów społecznych, reprezentujących 10 organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Uczestnicy projektu, poprzez udział w cyklach edukacyjnych -Niezbędnik Animatora i Menadżer 3.0, Forum Inicjatyw Lokalnych, Laboratorium Animacji Społecznej oraz wyjeździe studyjnym, zwiększą swoje kompetencje, które przełożą się na planowanie działań organizacji, zarządzanie operacyjne, zasobami ludzkimi, stabilność finansowania, promocję i komunikację z otoczeniem i zapewnią zwiększenie rozwoju lokalnego oraz rozwój animacji społecznej.

 

W ramach projektu Twoja organizacja oraz jej członkowie mogą wziąć udział w następujących działaniach:

 

-Niezbędnik Animatora

Pięcio-sesyjny cykl edukacyjny dla liderów i członków organizacji pozarządowych z województwa. Niezbędnik umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojmowanej Animacji w szczególności organizowania społeczności lokalnych, diagnozowania problemów i potrzeb, aktywizowania i mobilizowania do działania mieszkańców, tworzenia sieci współpracy - koalicji i partnerstw lokalnych, projektowania zmiany społecznej, realizacji inicjatyw rozwoju  lokalnego.

-Menadżer 3.0

Składać się będzie z 4 sesji weekendowych, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania organizacją. Szkoła powstała w oparciu o pragnienie, aby ci, którzy chcą pracować w NGO i przewodzić organizacjom i grupom, robili to w najlepszy możliwy sposób, dlatego szkoła skupi się na wielu aspektach- prawnych, finansowych, współpracy i komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

- Laboratorium Animacji Społecznej

W ramach Laboratorium odbędą się dwa trzydniowe spotkania moderowane przez eksperta. Poświęcone będą problemom, z którymi na co dzień spotykają się animatorzy społeczni działający w swoich społecznościach lokalnych. Problematyka ta dotyczyć będzie m.in. tworzenia partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego, metod diagnozowania potrzeb społecznych itd.

 -Forum Inicjatyw Lokalnych

Forum to dwudniowe spotkanie dla przedstawicieli NGO, uczestników kursu i szkoleń w Projekcie, Animatorów oraz zaproszonych gości. Podczas forum zaprezentujemy  tematykę Projektu, ciekawe przykłady zarządzania organizacjami pozarządowymi, dobre praktyki w postaci rozwiązań technologicznych i narzędzi wykorzystywanych przez organizacje do skutecznego zarządzania. Będzie to swoista platforma wymiany doświadczeń, dzielenia się swoimi  spostrzeżeniami i problemami, a także chwalenia się tym, co nam wychodzi i zachęcania innych, by nie bali się iść swoją drogą.

-Wizyta studyjna

Będzie to trzydniowy wyjazd, który pokaże uczestnikom Projektu dobrze funkcjonujące inicjatywy społeczne realizowane w podobnych miejscowościach do tych w których mieszkają, gdzie będą mogli podpatrzeć dobre praktyki działania PES i wymienić się doświadczeniami. Biorąc udział w warsztatach na własnym przykładzie będą mogli poczuć wpływ tego jak w odpowiedni sposób można zaangażować różne osoby i środowiska.

 

Rekrutacja do projektu rusza od 04.09.2019r i trwać będzie do 12.09.2019r.