FAScynaci - kompas życia

To projekt, który w skrócie przez uczestników i zespół nazywany został – Kompas.

Skierowany był do młodych ludzi w wieku 14-21 lat z Elbląga i pow. elbląskiego, posiadającej różne trudności w tym także do m.in: wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków socjoterapeutycznych, podopiecznych poradni terapeutycznych, profilaktyki i terapii uzależnień, młodzież posiadająca problemy w nauce, osoby wychowujące się w rodzinach posiadających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające ją, osoby wychowującą się w rodzinach korzystających ze świadczeń opieki społecznej, młodzież z lekkim stopniem niepełnosprawności fizycznej i zaburzeniami psychicznymi oraz młodzież wobec których zastosowano środki zapobiegawcze, zwalczania demoralizacji i przestępczości.

Udział w projekcie wzięło 22 uczestników.

Celem projektu było wzmocnienie młodzieży w zakresie kompetencji społecznych, pewności siebie, kreatywności, sprawczości, pracy zespołowej, upodmiotowienia oraz radzenia sobie z różnymi trudnościami i wyzwaniami życia.

W całej ścieżce uczestnikom towarzyszyli Animatorzy Procesu Grupowego - Jola i Adrian oraz psycholog Natalia. Wszelkim działaniom i narzędziom użytym w projekcie do pracy z młodzieżą przyświecały nurty: konstrukcjonizmu społecznego, terapii systemowej rodzin oraz uważności. Kadra projektu objęta została superwizją przez cały okres jego trwania.

Co oferował projekt:

 

Co zostało zrealizowanych w  ramach projektu?  

167 spotkań Kreatywnej Społeczności czyli 479  godzin u boku animatorów procesu grupowego: Adriana i Joli, w ramach której realizowane były wspólne gotowanie, wypady do lasu, oglądanie filmów + dyskusje, planszówki, przeróżne warsztaty m.in. kuglarskie, malowania henną, tworzenie modeli, kolaży, mapy marzeń, łapaczy snów, makram a także warsztaty komunikacyjne, organizowanie inicjatyw, tworzenie postulatów do rady miasta oraz dużo …dużo…. rozmów tych niespiesznych i czasem niełatwych i wspólnego bycia ze sobą 

12 warsztatów grupowych (22 godzin) prowadzonych przez psychologa projektu Natalię pod hasłami „Granice”, „Jak wygląda moje życie – linia życia”, „Żałoba i strata”, "Sztuka i emocje"  „Tożsamość seksualna”’ „Interwencja kryzysowa”, „Systemy rodzinne”, „Co w duszy gra”, „Pisanie bajek terapeutycznych”, „Proces grupowy i tożsamość grupy”, „Karty wewnętrznego rozpoznania”    

7 spotkań (56 godzin) Treningu Kompetencji Społecznych                         

13 warsztatów artystycznych (162 godzin) prowadzonych przez trenerów różnych form -  „Bodypainting”, „Ciało i zmysły w ruchu”, „Emisja Głosu prowadzona autorską metodą Voice Healing” „Kreatywne pisanie”, „Ciało w przestrzeni wyobraźni”, warsztaty filmowe – tworzenie teaseru do spektaklu, warsztaty z zakresu przeprowadzenia procesu twórczego oraz warsztaty teatralne w wyniku, których powstał spektakl

3 wyjazdy studyjne młodzieży – do Stodolarni w Oleśnie, do Teatru 3.5 w Dzierzgoniu, do Kaczego Bagna – Miejsca Incjatyw Pozytywnych w Kurzętniku

3 spektakle – spektakl „Czy nazwałaby Pani siebie optymistką”, który powstał podczas 10-dniowego wakacyjnego wyjazdu do Stodolarni w Oleśnie. Tam narodził się Teatr Stodoła, którą stworzyło 13 uczestników projektu. Spektakl został pokazany 1 raz w Oleśnie i 6 razy w Elblągu. Po pobycie w Oleśnie dwie uczestniczki dodatkowo stworzyły Teatr Ramota i spektakl „Odklejka” (pokazany 3 razy w Elblągu), a jeden z uczestników przygotował monodram „Co u pana słychać”, pokazany na wydarzeniu podsumowującym projekt

9 inicjatyw zrobionych przez młodzież DLA KOGOŚ - akcja charytatywna dla Mikołaja, pokaz świętojański oraz Wielkie Wspaniałe Wydarzenie dla mieszkańców Zawodzia, oddanie jedzenia dla potrzebujących, spotkanie z mieszkańcami podczas Jarmarku Świątecznego, Gadająca kanapa, spektakl grany dla uczniów elbląskich szkół średnich - I LO, III LO, ZSG

6 inicjatyw młodzieży zrobionych DLA SIEBIE: dwa wspólne wyjścia na pizzę, Escape Room, nocka Halloweenowa, wyjazd do Gdańska, paint ball

2 eventy zorganizowane przez młodzież dla mieszkańców Elbląga – event w Galerii El podczas którego pokazywany był spektakl i prowadzone warsztaty/animacje dla mieszkańców oraz event „Do jutra” w Elbląskiej Bibliotece podsumowujący cały projekt

1 film, który powstał na bazie rozmów z uczestnikami projektu, pokazujący projekt ich oczami, zmianę jaka się w nich zadziała a także dotyczący ważnych dla nich tematów

1 funpage na facebook - @kompas.elblag 

 

 

Rezultatem projektu jest wsparcie i wzmocnienie 22 uczestników oraz:

 

Miejsce realizacji projektu: Biuro projektu Forum Animatorów Społecznych - Warszawska 55, Elbląg

Czas realizacji projektu: 4 styczeń 2021 – 4 czerwca 2022

 

Realizatorem projektu jest przez Forum Animatorów Społecznych. Udział w Projekcie był bezpłatny.

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG w kwocie 67 500 EURO.

 

 


Materiały wideo


Pliki do pobrania