Młodzieżowy potencjał obywatelski

Od 1 września do 31 grudnia 2022 r. realizowaliśmy dwa projekty na rzecz młodych ludzi z Iławy: 1. "Młodzieżowy potencjał obywatelski" dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego 2. "Szkolny budżet obywatelski w Iławie" dofinansowany ze środków Gminy Miejskiej Iława

Iławskie szkoły brały udział w projekcie Stowarzyszenia Forum Animatorów Społecznych, którego celem było zwiększenie kompetencji uczniów z terenu miasta Iława w zakresie samodzielnego przygotowania i realizacji oddolnych inicjatyw społecznych. W ramach projektu odbyły się spotkania o działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Wiedza zdobyta w trakcie w spotkań umożliwiła przeprowadzenie konkursu dotacyjnego (mini-granty) z udziałem nieformalnych grup dzieci i młodzieży, którego zadaniem było wsparcie oddolnych inicjatyw na rzecz społeczności.

Zrealizowaliśmy 8 inicjatyw finansowanych ze środków zadania publicznego, które zostały przygotowane przez dzieci i młodzież. Otworzyliśmy lokalne środowiska z Iławy, instytucje i organizacje na potrzeby młodych ludzi, na ich aktywność i pomysły. Umożliwiliśmy praktyczne nabycie wiedzy w zakresie edukacji obywatelskiej, przedsiębiorczości społecznej i realizacji inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

Projekt przyczynił się do wdrożenia konkretnych działań opracowanych przez młodzież na rzecz młodych ludzi. Trwałym efektem projektu jest zawiązanie lokalnej koalicji na rzecz młodzieży z udziałem Gminy Miejskiej Iława oraz szkolnych Rad Rodziców.

Projekt był realizowany w okresie od 1 września do 31 grudnia 2022 r. Realizacja inicjatyw współfinansowana była ze środków Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego  oraz Gminy Miejskiej Iława.

 

Inicjatywy, które zostały zrealizowane, to:

 

szkoły podstawowe:

 

szkoły ponadpodstawowe:


Szkolny budzet obywatelski