Młodzi Młodym w Iławie

Celem działań projektu było wzmocnienie aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży, współpracy oraz wzrost poczucia wpływu młodzieży na najbliższe środowisko, problemy społeczne otoczenia, w tym występujące wśród rówieśników poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i wzmocnienie działalności obywatelskiej przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Iławy. Przeprowadziliśmy spotkania z reprezentantami Młodzieżowej Rady Miasta Iławy (MRM), z uczniami, przedstawicielami samorządów uczniowskich z iławskich szkół. W ramach zadania przeprowadziliśmy 1 warsztat/ seminarium dla młodych osób na temat kompetencji  społecznych. W trakcie spotkań badaliśmy zasoby i potrzeby młodych ludzi, próbowaliśmy stworzyć strategię działań iławskiej młodzieży. Podczas spotkań i rozmów wybrzmiał pomysł na organizację miejskiego wydarzenia dla iławskiej młodzieży. Stworzyliśmy więc grupę partnerską, wspólnie z przedstawicielami MRM, ZHP, stowarzyszenia młodzieżowego Iławska Grupa Ratownictwa, wydziałem Urzędu Miasta w Iławie - Ośrodek Psychoedukacji i zorganizowaliśmy wydarzenie, pn.: "Młodzi Młodym w Iławie"- prezentacja Dj- ów.

Wydarzenie odbyło się 23 września 2022 r., na iławskim lodowisku oraz na terenie skateparku w Iławie.

Wzięło w nim udział ok. 300 młodych osób, uczniów z iławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wydarzenie składało się z 3 działań:
I. Warsztaty Skatowe na pobliskim Skateparku. Rozpoczęło się o godzinie 17:00, zakończenie o 19:00.
Prowadzący: Hubert Rólkiewicz instruktor skate, równocześnie trwały
II. Warsztaty taneczne HIP HOP odbyły się wewnątrz lodowiska. Rozpoczęło się o godzinie 17:00, zakończenie 19:00. Prowadzący: Vanill instruktor tańca break dance
III. Prezentacja Iławskich DJ’ ów, które polegało na przeprowadzeniu prezentacji muzycznej lokalnych młodych DJ’ów.

Wszelkie informacje prasowe; artykuły, plakaty, ulotki, posty tworzone były przez młodych ludzi zaangażowanych w organizację wydarzeń.
Wydarzenia to, odbiło się szerokim echem wśród młodych ludzi z Iławy a komentarze na temat imprezy były bardzo pozytywne. W związku z tym młodzież zwróciła się do nas z prośbą, żeby ponownie zorganizować podobne wydarzenie w Iławie.

Zorganizowaliśmy drugą prezentację iławskich DJów w dniu 22 października 2022 r. również na lodowisku, tym razem tylko z udziałem DJów, podczas tego wydarzenia wzięło udział 150 młodych ludzi z Iławy.

Założeniem projektowym było, to aby wsłuchać się w potrzeby młodych i podążać za tym w doborze tematyki i sposobu realizacji działań.
 

 

Realizacja zadania współfinansowana była ze środków Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego


młodzi młodym w Iławie