Współtworzę Zatorze

Warsztaty, pokazy filmowe, święto Zatorza, inicjatywy podwórkowe, a planów dalszych mnóstwo

Projekt "Współtworzę Zatorze" realizowany był w ramach Programu "Obywatele dla demokracji" finansowanego z Funduszy EOG. Skierowany był do mieszkańców olsztyńskiego Zatorza, jednego z najstarszych, najmniejszych i najgęściej zaludnionych, a zarazem najbardziej zaniedbanych osiedli Olsztyna. Realizując projekt, chcieliśmy włączyć dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym z Zatorza w działania na rzecz własnych wspólnot osiedlowych, a także nauczyć je, jak mądrze i pożytecznie spędzać wolny czas. Mieszkańcy (w tym 581 dzieci i młodzieży), którzy do tej pory nie angażowali się w działania społeczne, wzięli udział w inicjatywach sąsiedzkich zorganizowanych w ramach projektu. Po raz pierwszy zgłosili trzy wnioski do budżetu obywatelskiego dotyczące zagospodarowania ich najbliższego otoczenia. Nauczyli się też troszczyć o otoczenie swoich bloków i kamienic: posadzili rośliny, postawili ławki, zrobili ścieżki. W ramach projektu zorganizowano m.in. spotkania sąsiedzkie, 12 inicjatyw społecznych, warsztaty, pokazy dyskusyjno-filmowe i wyjazdy studyjne. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział ponad 2600 osób. Odbyło się 100 spotkań mieszkańców oraz dwudniowe Święto Zatorza, w którym uczestniczyło ok. 1000 osób. Z projektu skorzystały dzieci i młodzież z osiedla Zatorze w Olsztynie oraz inni mieszkańcy osiedla.

Projekt „Współtworzę Zatorze w liczbach”

W projekcie wzięło udział ponad 2600 osób, w tym ok. 1200 osób w spotkaniach animacyjnych, warsztatach, inicjatywach podwórkowych, a pozostałe osoby w festynach, piknikach, przemarszach itp. (źródło- listy obecności)

- 5 podwórek zostało objętych działaniami animacyjnymi, trwającymi od września 2014 do końca grudnia 2015

- w tym czasie odbyło się 100  spotkań animacyjnych z mieszkańcami

- mieszkańcy zrealizowali 12 inicjatyw: Wiosenny Piknik Sąsiedzki (250 osób), turniej gier planszowych (59 osób), spotkanie Andrzejkowe ( 72 osoby), Kolędowanie Małych i Dużych Mieszkańców Zatorza (dwukrotnie), w tym spotkanie wigilijne (ponad 100 osób) i przemarsz ulicami Zatorza i ubieranie choinek (90 osób), warsztaty śpiewania kolęd z Anią Brodą, wokalistką i cymbalistką (45 osób), złożenie 3 projektów do budżetu obywatelskiego i związana z tym promocja oraz głosowanie (jeden z nich otrzymał dofinasowanie 110 tys na miejsce spotkań sąsiedzkich, a drugi był na liście tuż za nim), przystosowanie pomieszczeń Rady Osiedla Zatorze na Centrum Kreatywnych Mieszkańców (klub sąsiedzki), lifting dwóch podwórek poprzez nasadzenie roślin, postawienie ławek, zrobienie ścieżek (od 20 do 45 zaangażowanych mieszkańców)

- odbyło się 25 warsztatów fotograficznych (po 5 na każdym podwórku, łącznie 75 godz, w których wzięło udział 51 osób.)

- zorganizowaliśmy dwie wystawy wielkoformatowych zdjęć: w hali targowo-handlowej Zatorzanka i plenerową podczas Święta Zatorza, które obejrzało ponad 1000 osób.  

- odbyło się 5 pokazów dyskusyjno-filmowych poruszającymi ważne społecznie tematy (w sumie uczestniczyło w nich 113 osób)

- odbyły się warsztaty z  komunikacji międzyludzkiej, w tym też międzysąsiedzkiej – łącznie 30 godzin (w sumie wzięło w nich udział 58 osób).

- młodzież nakręciła 2 filmy: „Ukryta Kaczka” (parodia programu „Ukryta prawda)  i film poruszający temat mowy nienawiści w Internecie

- odbyło się  5 warsztatów dotyczących promocji aktywnego stylu życia: capoeira- brazylijska sztuka walki i tańca, dzień sportu na Zatorzu, warsztaty tańca z ogniem, spacer z kijkami do nordic walking, a także warsztaty sztuki cyrkowej ( w sumie 85 osób uczestniczących) 

- dzieci i młodzież z Zatorza uczestniczyli w 2 wizytach i bloku warsztatów (szczudła, bębny, pieczenie chleba) w Kaczym Bagnie- Miejscu Inicjatyw Pozytywnych (I grupa -21, II- 15 osób)

- wspólnie z partnerami zorganizowaliśmy dwudniowe Święto Zatorza, w którym uczestniczyło ponad 1000 osób

- odbyły się dwa spotkania edukacyjne dla członków Forum Animatorów Społecznych, podczas których  m.in. powstał model animacji podwórkowej

- przeprowadziliśmy cykl warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej dotyczące zaangażowania młodzieży w życie osiedla/ miasta, zakończony kawiarenką obywatelską (razem 44 osoby)

- wydaliśmy publikację opisującą nasze doświadczenia z realizacji projektu  dot. animacji podwórkowej i działań projektowych

- powstał i na bieżąco był prowadzony fun page na Facebooku „Współtworzę Zatorze” (średnio do 1000- 1500 osób w ciągu tygodnia docierały nasze posty)

- nasi wolontariusze przepracowali  658 godzin (w tym 200 członkowie Forum Animatorów Społecznych), podpisaliśmy 41 porozumień wolontariackich

- nawiązaliśmy współpracę z ponad 20 partnerami: organizacjami i instytucjami , które włączyły się w nasze działania

W realizację projektu zaangażowanych było pięć animatorek, członkiń Forum Animatorów Społecznych: Marta Urban-Burdalska, Monika Parys, Bożena Bączek, Magda Chojnacka, Monika Hausman-Pniewska. Funkcję koordynatorek pełniły Monika Hausman-Pniewska i Monika Parys. Obsługę finansową pełnił Dariusz Ignatowicz.