Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur

Integrujemy, edukujemy, inspirujemy do działania środowisko animatorów w regionie

W okresie wrzesień-listopad 2015 roku realizowaliśmy projekt "Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur" współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

W ramach projektu odbyło się Laboratorium Animacji Społecznej oraz kontynuowaliśmy prace nad uruchomieniem regionalnego serwisu animatorów społecznych. Nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności 20 animatorów społecznych w zakresie znajomości i wykorzystania w pracy animacyjnej modelu aktywnych społeczności oraz modelu animacji podwórkowej. Animatorzy podnieśli swoje umiejętności w zakresie nowych form i metod animacji podwórkowej (animacja podwórkowa, model organizowania społeczności lokalnej, streetworking) oraz sposobów ewaluacji i superwizji prowadzonych działań. Nastąpiło również wzmocnienie więzi i większa integracja w środowisku animatorów społecznych w regionie oraz wzrost kompetencji społecznych i wiedzy specjalistycznej animatorów. Rozwinęliśmy nowe kanały komunikacji, wymiany doświadczeń i promocji dobrych praktyk.