Elbląg Okiem Młodych

Młodzieżowa redakcja dziennikarska z Elbląga

Elbląg Okiem Młodych to partnerski projekt Stowarzyszenia ESWIP i Forum Animatorów Społecznych realizowany w okresie marzec 2015 - kwiecień 2016, w ramach Programu Obywatele dla demokracji.

Wszystko zaczęło się w marcu 2015 roku. Kilkanaście spotkań rekrutacyjnych w szkołach, z różną frekwencją, z różnymi osobami i ich motywacjami, ale zawsze z ciekawością i otwartością na ich potrzeby. W połowie kwietnia wyłoniliśmy grupę ponad 30 osób, która wzięła udział w warsztatach dziennikarskich, fotograficznych. To było ponad 150 godzin wspólnych spotkań, odkrywania nowego, wzajemnego inspirowania się, rozbudzania zainteresowań. Tę część podsumowaliśmy pod koniec czerwca podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych, wręczając certyfikaty oraz pokazując co jeszcze przed nami. Wiedzieliśmy wówczas, że to jeszcze nie jest grupa osób, która się zna, ma do siebie zaufanie i może liczyć na wzajemne wsparcie. Przede wszystkim było to spowodowane specyfiką warsztatów, która sprawiła że niektóre osoby mijały się ze sobą, nie mając okazji do spotkania. Wtedy przyszła propozycja z Kaczego Bagna – Miejsca Inicjatyw Pozytywnych, naszych przyjaciół, którzy powiedzieli – przyjeżdżajcie, dajemy Wam przestrzeń do lepszego poznania i eksperymentowania. I skorzystaliśmy, mając możliwość przebywania ze sobą przez kilkadziesiąt godzin wspólnie oraz tworząc pierwsze materiały. Uzupełnieniem tego była Letnia Szkoła Dziennikarstwa i wyjazd do naszej partnerskiej organizacji – Sieci Youth4Media. Wspólny czas, kolejne warsztaty pozwoliły zacieśnić więzi i relacje, a jednocześnie utwierdziły w przekonaniu, że już wiedza i umiejętności są już na tyle duże że można wspólnie zacząć działać, tworzyć, dzielić się tym co ciekawe i ważne. W ten sposób we wrześniu 2015 roku powstała redakcja Elbląg Okiem Młodych. Postanowili skorzystać z nazwy projektu i jego wizualizacji, powstał regulamin, normowały się zasady wspólnej pracy. Na początku dużo energii było przy produkcjach telewizyjnych: programach, wywiadach, spotach. Trudniej przychodziły dyskusje o kawiarenkach obywatelskich, debatach, konsultacjach. Jednak to był moment, która utwierdził nas o potencjale i dojrzałości tej grupy. W momencie, gdy dowiedzieli się w jakim celu te wydarzenia w projekcie zostały umieszczone, wymyślili je jakby od nowa, dodali do nich rzeczy, które sprawiły że stały się lżejsze i bardziej przyjazne. W ten sposób kawiarenki obywatelskie zostały przeformułowane w Czajnik, czyli spotkania przy herbacie. Spotkania, debaty, konsultacje stały się okazją do dyskusji o tym co ważne, o szansach i możliwościach, o dylematach, o tym za co lubimy Elbląg i co oferuje on młodzieży.

Każde kolejne wydarzenia pokazywało, że młodzieżowa redakcja dziennikarska, to nie jest określenie na wyrost. Coraz sprawniej przychodził poddział zadań związanych z przygotowaniem, promocją, prowadzeniem, relacją z organizowanych wydarzeń. Wydarzenia i materiały telewizyjne dotyczyły nie tylko tematów miłych, ale również trudnych takich jak tolerancja czy mowa nienawiści. Oczywiście zdarzyły się sytuacje trudne, problemy z komunikacją, przychodziło zmęczenie, ale gotowość do ich rozwiązywania się zwiększała, a w razie potrzeby przychodziło wsparcie ze strony opiekunów – wspomnianych już Joli, Qbiego oraz Darka Ignatowicza.

I tak minął rok, pełen warsztatów, spotkań, dyskusji, tworzenia gazety, bloga, materiałów telewizyjnych. W mojej ocenie rok, który sprawił że członkowie redakcji Elbląg okiem młodych rozwinęli swoje umiejętności dziennikarskie, rozwinęli kompetencje społeczne w zakresie komunikowania się i współpracy oraz uwierzyli, że wspólnie mogą robić cudne rzeczy, dzielić się swoimi pasjami, ale też podejmować trudne i ważne tematy dla siebie i swoich rówieśników