Kompetencje i wiedza kluczem do rozwoju

Z dniem 1 marca 2017 roku rozpoczęły się działania projektu, którego liderem jest Forum Animatorów Społecznych, a jego partnerem Gmina Miasta Braniewa. Projekt będzie realizowany w Gimnazjum nr 2. Działania projektowe realizowane będą w okresie 01.03.2017 r. – 31.12.2018 r.

Głównym założeniem tejże inicjatywy jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych, językowych, ICT, cyfrowych oraz nauka właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w dalszej edukacji i rynku pracy wśród 324 uczniów Gimnazjum nr 2 w Braniewie oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji 12 nauczycieli w zakresie wspierania u uczniów kompetencji kluczowych i 36 rodziców/opiekunów w zakresie wspierania dziecka w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.

W planach m.in.: zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, wyjazdy do Biocentrum Edukacji, Centrum Eksperymentu w Gdyni, „Fizyka ze skrzydłami” - wyjazd do Aeroklubu, „Fizyka pod żaglami” wyjazd do Gdańska i rejs na żaglowcu szkoleniowym, zajęcia edukacyjno-profilaktyczne poświęcone bezpieczeństwu w Internecie, zajęcia z j. niemieckiego; wyjazdy integracyjno-edukacyjne, w trakcie których odbędą się warsztaty, m.in. tańca z ogniem, szczudlarskie, teatralne, łucznicze, pieczenia chleba, bębniarskie, ceramiczne; kółka zainteresowań: teatralne, kabaretowe, plastyczne efektem będzie 5 wspólnych występów/spektakli, które odbędą się w różnych miejscowościach powiatu, udział w warsztatach kabaretowych prowadzonych przez znanych kabareciarzy, zajęcia z przedsiębiorczości. Dla nauczycieli odbędą się: „Szkoła Umiejętności Trenerskich” (SZUTR) oraz „Szkoła Umiejętności Coachingowych” (SZUC). Na rodziców bądź opiekunów czeka cykl zajęć pn. „Nastolatek w domu” z zakresu komunikacji z nastolatkami, związanych z okresem dorastania i innymi emocjami, utrzymaniem kontaktu z dzieckiem itp.

W ramach wszystkich zajęć położony zostanie nacisk na umiejętności praktyczne oraz na innowacyjne metody nauczania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.