WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich

Wystartowały działania projektu edukacyjnego, którego liderem jest Forum Animatorów Społecznych, a jego partnerem Gmina Nowe Miasto Lubawskie. Projekt będzie realizowany w trzech szkołach prowadzących kształcenie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła podstawowa nr 2 oraz Gimnazjum Filomatów Nowomiejskich. Działania projektowe realizowane będą w okresie 01.02.2017 r. - 31.01.2019 r.

Głównym założeniem partnerskiej inicjatywy jest podniesienie kompetencji językowych, matematyczno-przyrodniczych, społeczno-interpersonalnych, kreatywności oraz korzystania z ICT wśród uczniów oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych, a także zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie wspierania dziecka w nauce, rozwijaniu pasji, kontakcie z rówieśnikami poprzez realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia. Będą to m.in.: zajęcia j. angielskiego „Ready, steady, go”, terapia logopedyczna, zajęcia rozwijające z matematyki pn. „Chcę zostać człowiekiem sukcesu”, warsztaty „Poznaję miasto i okolice”, w ramach których zaplanowano wyjazdy edukacyjne do Parków Krajobrazowych,  zajęcia matematyczno-przyrodnicze, w tym wyjazdami edukacyjnymi do Torunia, Olsztyna, Warszawy i Gdyni. Ponadto uczniowie będą przeprowadzać doświadczenia i eksperymenty m.in. obserwować procesy chemiczne związane z pieczeniem chleba, prowadzić badania dźwiękowe z wykorzystaniem różnych instrumentów, czy doświadczać w pracy z gliną. W ramach projektu prowadzone będą również szkolenia dla nauczycieli i rodziców, t.j. „Szkoła Umiejętności Trenerskich” czy „Jak wspierać dzieci w pokonywaniu trudności szkolnych”.

Zajęcia zrealizowane zostaną metodami aktywnymi, które angażują i pozwalają zdobywać wiedze w praktyce: badania, doświadczenia, warsztaty, obserwacje, eksperymentowanie, gry edukacyjne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.