Aktywny Elbląg

POTRZEBUJESZ WSPRACIA? CHCESZ ZROBIĆ COŚ DLA SIEBIE? Zapraszamy do projektu Aktywny Elbląg, który zakłada wsparcie 80 osób indywidualnych mieszkających na terenie Elbląga.


WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE „AKTYWNY ELBLĄG”
Co proponujemy: wsparcie dla osób indywidualnych m.in. poradnictwo prawne, mediacyjne, psychologiczne, warsztaty zawodowe i indywidualne konsultacje z doradcą, spotkania edukacyjne w ramach Szkoły dla Rodziców, warsztaty rozwoju osobistego, spotkania z ekspertami i warsztaty ze specjalistami, twórcze zajęcia dla dzieci, młodzieży i całych rodzin w ramach Klubów Sąsiedzkich, realizację inicjatyw sąsiedzkich, ogrodów społecznych, pikników lokalnych, wyjazdy rodzinne.

Każda osoba objęta zostanie naszą opieką przez min. 12 miesięcy.

GDZIE BĘDZIEMY DZIAŁAĆ?
Projekt realizowany będzie w trzech lokalizacjach - Klubach Sąsiedzkich - na terenie miasta Elbląga:
osiedle „Nad Jarem”, tel. 512 571 043
dzielnica Zawada, tel. 512 571 049
oraz Centrum - Wschód (Warszawskie Przedmieście oraz Związku Jaszczurczego), tel. 512 571 044.
W projekcie mogą brać udział osoby z terenu całego miasta.
 

ZGŁOŚ SIĘ!
Dla kogo działamy:

Do projektu zapraszamy m.in. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej bądź Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osoby niepełnosprawne, a także członków gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, a także osoby niesamodzielne, które z różnych względów potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Do projektu możemy rekrutować całe rodziny bez ograniczeń wiekowych.
I tura rekrutacyjna trwa do 30 czerwca 2018 roku
II tura rekrutacyjna: marzec - kwiecień 2019 roku

BIURO PROJEKTU:
Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych
ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg
koordynator projektu: Anna Łebek-Obrycka, tel. 795 050 384, e-mail: aktywny.elblag@gmail.com

Projekt „Aktywny Elbląg” realizowany jest przez Forum Animatorów Społecznych w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną IDEA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego. Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 80 osób, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznych z terenu miasta Elbląga. Okres realizacji Projektu obejmuje okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2020 roku. 
 
Łączna wartość projektu: 800 000,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 759 800,00 zł.
 
Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Regulamin załączony poniżej przedstawia ofertę Projektu, zasady i warunki uczestnictwa oraz korzystania ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu.

 


Pliki do pobrania