Zapytanie ofertowe 2017/01/WOW

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 34 wyjazdowych dwudniowych warsztatów eksperymentowania i doświadczania w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych dla grupy 680 osób – uczniów klas 2-3 i 4-6 szkół podstawowych oraz 1-3 gimnazjum z Nowego Miasta Lubawskiego.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres Warszawska 55, 82-300 Elbląg lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną (e-mail: biuro@forumanimatorow.org) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10.03.2017 r. do godz. 20:00.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

1) Dariusz Ignatowicz – tel. 608 843 437, fax. 55 643 43 12, e-mail: d.ignatowcz@forumanimatorow.org,
2) Maciej Bielawski – tel. 601 707 173, fax. 55 643 43 12, e-mail: m.bielawski@forumanimatorow.org,

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania.
 
 


Pliki do pobrania