EDU-WIN - podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych

Z przyjemnością informujemy, że Konsorcjum w składzie Fundacja Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, Fundacja Psychoedukacyjna ASPIRACJE oraz Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur otrzymało dofinansowanie w ramach programu ERASMUS+ na realizację projektu „ EDU-WIN - podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych”.

Z przyjemnością informujemy, że Konsorcjum w składzie Fundacja Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, Fundacja Psychoedukacyjna ASPIRACJE oraz Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur otrzymało dofinansowanie w ramach programu ERASMUS+ na realizację projektu „ EDU-WIN - podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych”.

Projekt został zaplanowany na 12 miesięcy, tj. od października 2020 do września 2021 roku i jest realizowany we współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami: IKME - IDRYMA KOINONIKOPOLITIKON MELETON z Cypru oraz LAB.IN.S Società Cooperativa Impresa Sociale z Włoch.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy, kompetencji i umiejętności kadry naszego Konsorcjum w zakresie:

- włączania społecznego, przeciwdziałania mowie nienawiści, budowania społecznego zaplecza działań antydyskryminacyjnych, jak współtworzyć przestrzeń do budowania poczucia wspólnoty między członkami większości, a grupami mniejszościowymi (2 szkolenia międzynarodowe we Włoszech dla 16 uczestników);

- rozwijania kompetencji kadry Konsorcjum w zakresie znajomości języka angielskiego związanej
z tematyką aktywności obywatelskiej, włączania społecznego, przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści oraz zawierające specjalistyczne słownictwo z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie w programach finansowanych z UE (2 szkolenia międzynarodowe na Cyprze dla 14 uczestników);

 

DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU:

1) podniesiemy jakość i zwiększymy zakres świadczonych przez Nas usług edukacyjnych, animacyjnych, doradczych;

2) nawiążemy współpracę międzynarodową w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

3) podniesiemy wiedzę i zwiększymy kompetencje kadry zarządzającej, pracowników specjalizujących się w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminowanych i marginalizowanych;

4) opracujemy założenia do przyszłych programów szkoleniowych oraz procesów uczenia się organizacji wspierających osoby pracujące w środowiskach lokalnych;

5) wzmocnimy kompetencje lingwistyczne, w szczególności umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim w kontekście współpracy i przygotowania projektów realizowanych z partnerami ponadnarodowymi i poszerzenia współpracy międzynarodowej;

6) wdrożymy spójną strategię Konsorcjum w zakresie realizacji współpracy ponadnarodowej opartej o kompetencje pracowników;

7) poprawimy jakość funkcjonowania wsparcia na rzecz organizacji działających w obszarze edukacji, animacji i włączania społecznego;

 

O efektach działań będzie można przeczytać w publikacji - przewodniku po poznanych przez nas metodach, która powstanie na zakończenie realizacji projektu. Więcej szczegółów już wkrótce na naszych stronach i FB.
Projekt współfinansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+